home-emoji-2
home-emoji-3
Sushi Showdown 2: Defeat the mutant fish Sushi Showdown 2: Defeat the mutant fish The sushi chef is back again to defeat the mutant fish. Shoot your way through 15 levels mowing down any mutant fish that get in your way.
related games