Share

Shiva to the rescue

Rank

Name

City

Points

1

Faheem Ahmed Shaikh

MUMBAI

415

2

Partha Dutta

malda

304

3

Lakshya Agarwal

jamshedpur

225

4

Shaun1

220

5

Ruth George

Abbassiya

181

6

Aryan Singla

Dwarka

160

7

Manish P

Mumbai

141

8

Adarsh Kadam

132

9

monis

lucknow

130

10

Nivedha

MARANDAHALLI

130